واقعيت ايران

زندانی سیاسی اهل سنت، سید جمال موسوی اعدام شد

2

زندانی سیاسی اهل سنت،  سید جمال موسوی اعدام شد

صبح روز چهارشنبه اول شهریور ماه، زندانی سیاسی سنی مذهب، سید جمال موسوی بعد از هشت روز شکنجه در انفرادي،  اعدام شد.

زندانی سیاسی سیدجمال موسوی در سال 1387 توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج دستگیر، و در سال 1388 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

این زندانی در تیر ماه 1395 از زندان سنندج به زندان رجایی شهر منتقل شد.

لازم به يادآوري است كه هفته قبل در تاريخ 25 مرداد ماه ، زندانبانان این زندانی را به بهانه معالجه و بردن به مراکز پزشکی به جای نامعلومی منتقل كرده بودند و بعد از هفت روز مشخص شد وی را در انفرادی زندان همراه با دستبند و پابند و با شکنجه های وحشیانه نگهداشته بودند به طوری که بر اثر این اقدام غیر انسانی،  آثار بریدگی و خونریزی بر نقاط مختلف بدن وي  دیده میشد.

سپس روز ۳۱ مرداد ماه؛ به دلایل نامعلومی وي را  برای ساعتی به بند عمومی سابق خود يعني بند هفت سالن ۲۱ باز گردانده بودند. در همين روز، خانواده سید جمال برای آخرین ملاقات با وی احضار شده و  اجازه یافتند آخرین دیدار را با او داشته باشند.

حکم اعدام این زندانی روز چهارشنبه به اجرا در آمد.

Comments are closed.