اعدام یک زندانی در کرمان

6

صبح امروز31 مرداد ماه یک زندانی در زندان مرکزی جنوب کرمان اعدام شد. وی آریا جاویدان نام داشت که با اتهام محاربه براي وي حكم اعدام صادر شده و حکم اعدام وی امروز اجرا شد. بنا به گفته خود اين زنداني وي هنگام جرم انتصابي در وضعيت خوب روحي نبوده است و خودش گفته بود: ” هنگام قتل در وضعیت نامساعد جسمی بودم و دست خودم نبود و در حال خودم نبودم”. وی پدر سه فرزند می باشد و به خاطر فقر و نداری دست به این کار زده بود.

Comments are closed.