اعدام یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان

8

صبح روز دوشنبه 30 مرداد، یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. نام این زندانی « کریم شه بخش»، متهم به مواد مخدر بود. این زندانی که از چهار سال پیش در زندان بسر می برد، روز شنبه 28 مرداد ماه از بند 4 زندان مرکزی اصفهان، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.

Comments are closed.