بازداشت 5 شهروند کرد توسط وزارت اطلاعات

5

صبح روز یکشنبه 29 مرداد، نیروهای سرکوبگر اطلاعات شهر سنه با یورش وحشیانه به روستای «میراو»، 5 شهروند کردکه همگی متاهل بودند را بازداشت کردند.

اسامی این شهروندان عبارت است از :

۱_ سیروان رستمی فرزند علی محمد

٢_ وکیل رستمی فرزند محمد میرزا

٣_ خدارحم علی پور فرزند محمد

٤_ حاتم علی پور فرزند محمد

٥_ شعیب محمدی فرزند جعفر

آنها متهم به فعالیت در یکی از احزاب کردی می باشند. شاهدان عینی گفتند هنگام بازداشت ، ماموران سرکوبگر از چشم بند استفاده کردند.

Comments are closed.