کشته شدن یک فعال مذهبی اهل سنت، توسط ماموران امنیتی در سراوان

3

روز شنبه 28 مرداد، یک فعال مذهبی اهل سنت  در مسیر خاش – سراوان توسط ماموران سرکوبگر كشته شد.

نام این فعال مذهبی حافظ صفی الله نام داشت وی حافظ و قاری قرآن بود.

بنا به گزارشهای رسیده ماموران لباس شخصی درمسیر خاش – سراوان اتومبیل وی را تحت تعقیب قرار دادند و به سمتش آتش گشودند و به ضرب چند گلوله وی را به قتل رساندند.

از علت حمله به اين “حافظ و قاری قرآن”  اطلاعی در دست نیست.

Comments are closed.