غارت اموال زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر

9

غارت اموال زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر

در ادامه اعتصاب 17 نفر از زندانیان سیاسی اندرزگاه 4، نیروهای سرکوبگر زندان 50 میلیون تومان از اموال اين زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر را به غارت بردند.

گارد ویژه سركوبگر، در  زندان، پس ازحمله وحشیانه به بند 12 زندان و انتقال اجباری زندانیان به بند 10، تمامی اموال زندانیان را که با هزینه خودشان خریداری کرده بودند، تصاحب كرده  و با خود بردند .

بنا به گفته زندانیان، تمامی اموال آنان غارت شده و تمامی کارتهای بانکی آنان نیز که حاوی 150 میلون تومان بود، خالی شده و به سرقت رفته است.

بنا به گزارشهای رسیده،اعتصاب غذاي زندانیان اعتصابی كه  از روز هشتم مرداد برای اعتراض به  حمله وحشیانه گارد زندان،  دست به اعتصاب غذا زدند هنوز هم ادامه دارد.

لازم به یادآوریست، تعدادی از این زندانیان بیش از 15 سال است که در زندان بسر می برند و الزامات زندگی  شان را که با  هزینه خودشان خریداری کرده بودند از جمله یخچال، تلویزیون، وسایل آشپزخانه به همراه وسایل اولیه شخصی و حتی لباسهایشان را به غارت بردند  و فقط به هر زندانی یک پتو و یک بالش داده شده است و حتی داروهای زندانیان نیز به غارت رفته و زندانیانی که از بیماری رنج می برند بدون دارو بسر می برند.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر خواهان حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد و بازدید وی از زندانها و بخصوص زندانیان سیاسی شده اند.

Comments are closed.