هشدار عفو بین الملل نسبت به آزارو اذیت آیت الله کاظمینی بروجردی

8

هشدار عفو بین الملل نسبت به آزارو اذیت آیت الله کاظمینی بروجردی
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه26 مرداد برابر با 17 آگوست، نسبت به آزار واذیت هایی که به آیت الله کاظمینی بروجردی اعمال میشود انتقاد كرد و به پایان دادن این فشارهای غیر قانونی و برچیده شدن محدودیتهای اعمال شده نسبت به این روحانی فرا خوان داد.
به گفته این سازمان، آیت الله کاظمینی بروجردی، 24 ساعته تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد و جزئ برای پیگیری درمانی اجازه خروج از خانه خود را ندارد و همچنین کسی حق ندارد به منزل وی تردد کند.
آقای بروجردی که در دوره زندانش با مشکلات جسمی زیادی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مواجه بود در حال حاضر بیماریهای وی تشدید یافته است ازجمله این مشکلات ،‌مشکلات کلیوی، دیسک کمر، مشکل نخاع و بی حسی و سوزش در دست و پا ها را می توان اشاره کرد و از آنجایی که وی تحرک ندارد در امور روزانه خود با مشکل روبروست.
آیت االله کاظمینی بروجردی در سالهای ۱۳۷۴، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ دستگیر و زندانی شده بود آخرین بار در سال ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان و مصادره اموال محکوم شد.
این روحانی به مدت یک سال در زندان یزد و سپس به بند 325 در زندان اوین منتقل شد.وی در 15 دی ماه سال جاری بعد از یک دهه زندان تحت عنوان مرخصی استعلاجی زندان را ترک کرد، و در منزل خود تحت نظارت 24 ساعته نیروهای امنیتی قرار گرفت .
این روحانی منتقد در26 فروردین و 17 مرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران مورد بازجویی قرار گرفته است.

Comments are closed.