درخواست فوری پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا برای آزادی زندانیان اعتصابی گوهر دشت

6
  • درخواست فوری پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا برای آزادی زندانیان اعتصابی گوهر دشت روز جمعه 27 مرداد ماه جمعی از اعضائ پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری در جهت آزادی زندانیان اعتصابی در بند انفرادی زندان گوهر دشت کرج شدند .دراین بیانیه که به امضاي آقای ژرار دوپره، رئيس  این گروه پارلمانی منتشرشده است، آمده: ما نگران سلامت و امنیت زندانیان سیاسی در سلولهای انفرادی بند 4 زندان گوهردشت کرج هستیم که در حمله ماموران زندان در 30 ژوئیه (هشتم مرداد) در اعتصاب غذا بسر می برند.در قسمت پایانی این بیانیه به فشارها و محددیتهای وارده بر زندانیان، و به گزارش عفو بین الملل درمورد نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی، اشاره شده است.

    این بیانیه می افزاید ما علاوه بر اتحادیه اروپا و ریاست پارلمان اروپا، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران را فرا می خوانیم، تا بدرفتاریهایی که نسبت به این زندانیان سیاسی در حال اعتصاب اعمال می شود، محکوم کنند و فرا خوان به آزادی آنها بدهند.

    لازم به یادآورسیت که : زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرکه  در حمله جنایتکارانه گارد ویژه زندان،  تحت جابجایی اجباری از سالن 12 به بند 10 زندان گرفته بودند، در اعتراض به این عمل شنیع گارد زندان اعتصاب غذا کرده وتا به امروز ادامه دارد.

    به سالنی که منتقل شدند دارای 40 دوربین و هر اتاقش 6 دستگاه شنود نصب گردیده است تا به این وسیله فشارهای طاقت فرسایی را نسبت به این زندانیان اعمال کنند.

Comments are closed.