تبعیض در غذا خوردن کارگران بهایی ، شرکت الیاف

2

 طي خبری که در روز  19 مرداد منتشر شده است، به کارگران بهایی شرکت الیاف دستور داده شده که از خوردن غذا در کنار کارگران مسلمان پرهیز کنند.در بخشنامه ای که از طرف انجمن اسلامی این شرکت صادر شده است ، محل غذاخوری بهاییان با بقیه كاركنان جدا شده وهمچنین  می بایست ظروف جدا گانه ای برای غذا داشته باشند و حق استفاده از ظروف رستوران را ندارند.شرکت سهامی الیاف از سال 1345 در ایران تولید نخ می کند.این شرکت در جاده شهریار، مقابل دپو ارتش قرار دارد . از آنجا كه در   شهرکهای اطراف شهریارعده زیادی از شهروندان بهایی زندگی می کنند شمار زیادی از کارگران شرکت الیاف بهایی  هستند.

سند انجمن اسلامي اين كارخانه:

تاریخ ۱۳۶۰/۶/۲۵

شماره ۶۰/۵۰۱ ب

پیوست ندارد

[مُهر انجمن اسلامی کارکنان الیاف

تأسیس۱۳۵۸]

بسم الله الرحمن الرحیم

به بهائیهای شاغل در شرکت الیاف‌

بنا به رعایت مقرات اسلام عزیز و اعتراضات پیاپی که از سوی همکاران عزیز در مورد مشکل غذاخوری شما میشود محل جداگانه‌ای برای شما تعیین شد،  نهایت باید جهت استفاده از غذای رستوران از خودتان ظرف بیاورید.

بخشنامه انجمن اسلامی شرکت الیاف

11.8.2017

Comments are closed.