ضرب و شتم و بازداشت 13 شهروند سنی هنگام نماز جماعت

2

 روز جمعه 20 مرداد، 13 شهروند سنی مذهب که در حال برگزاری نماز جماعت بودند توسط نیروی انتظامی  و لباس شخصی ها  بازداشت ، و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

این بازداشت در منطقه کرخه واقع در غرب شهر شوش توسط نیروهای لباس شخصی و انتظامی انجام شده است .

این بازداشت شدگان از جوانان عرب اهل سنت بودندکه سن آنها بین 20 تا 27 سال می باشد، و ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز هستند

اسامی این جوانان  بازداشت شده به قرار زیر است:
۱- ریاض زهیری ۲۱ساله از اهالی ملاشیه
۲- جواد هاشمی ۲۷ساله از اهالی ملاشیه
۳- حسن حیاوی (الحایی) ۲۸ساله از اهالی ملاشیه
۴- حسن دلفی ۲۳ساله از اهالی ملاشیه
۵- حیدر ساری (سواری) ۲۷ساله از اهالی ملاشیه
۶- میلاد عفراوی ۲۲ساله از اهالی ملاشیه
۷- یوسف خسرجی ۲۰ساله از اهالی ملاشیه
۸- یاسر سیلاوی ۲۷ساله از اهالی ملاشیه
۹- سجاد الحایی (نصیری) ۲۲ساله از اهالی ملاشیه
۱۰- احمد حیدری از اهالی کوی گلدشت
۱۱- علی باوی ۲۳ساله از اهالی کوی علوی
۱۲- شاکر شریفی ۲۷ساله از اهالی عین ۲
۱۳- عباس شریفی ۲۱ساله از اهالی عین ۲
ملاشیه محله‌ای در جنوبی‌ترین نقطه قسمت غربی اهواز مرکز استان خوزستان ایران است. ساکنان ملاشیه عرب زبان هستند. این منطقه در جاده اهواز به خرمشهر قرار دارد.

 

به گفته  شاهدان عینی، این جوانان در حال انجام نماز  به سبک اهل سنت بودند که مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها قرار گرفتند و آنها را با باتون های خود مورد ضرب و شتم قرار داده و با خود بردندو تاکنون از محل بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست.

Comments are closed.