آمریکا: « جمهوری اسلامی ایران «ناقض آزادی های دینی» می باشد

2
  • آمریکا: « جمهوری اسلامی ایران «ناقض آزادی های دینی» می باشدروز سه شنبه 24 مرداد ماه آمریکا گزارش سالانه خود را در خصوص «نقض آزادیهای مذاهب »در ایران ارائه داد.

    در این گزارش به ادامه  مواضع   ضد یهودی، ضد بهایی و انکار هولوکاست در بیانیه های رسمی ایران ، و اعمال محدودیت بر اهل سنت و مذاهب و مقابله با ترویج مذهب مسیحیت، در ایران اشاره شده است.

    رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت: رژیم ایران تحت قوانین ارتداد، شهروندان خود را اعدام میکند.

    همچنین افزود: در سال 2016 در ایران، 20 نفر به اتهام جنگ با خدا اعدام شدند، و بهاییان فقط به دلیل اینکه بهایی هستند، زندانی می شوند.

    و این موضوعي است  که رژیم ایران بارها این اعمال فشارها نسبت به اقلیتهای مذهبی را تکذیب کرده است.

Comments are closed.