پلمپ 8 قلیان سرا در ایلام

6

روز شنبه 21 مرداد ماه، 8 قلیان سرا در شهرستان چرداول از توابع  استان ایلام پلمپ شد.

جهانگیر زارعی فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد: طرح برخورد با خرده فروشان و جمع آوری قلیانسرا ها در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زارعی گفت: در راستای اجرای این طرح تعداد 8 دستگاه موتور سیکلت، 100 حلقه قلیان، کشف و تعداد 8 واحد صنفی پلمپ شد.

Comments are closed.