صدور اعدام و زندان برای 4 زندانی در اهواز.

16

صدور اعدام و زندان برای 4 زندانی در اهواز.

روز شنبه 21 مرداد دادگاه زاهدان برای 4 زندانی، که  متهم به « محاربه و اقدام علیه امنیت ملی » هستند، حکم اعدام و زندان صادر کرد.

براي سه تن از اين زندانیان به نام هاي ، ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، و دنزو چاکری، حکم اعدام صادر شده است  و نفر چهارم عزیز جلالی نام دارد که 25  سال حکم زندان گرفته است.

سجاد بلوچ 21 ساله، اهل تربت پاکستان و دنزو چاکرزهی اهل ضامران، واقع در بلوچستان پاکستان و ابوبکر رستمی، کرد، اهل کرمانشاه است که دو سال قبل بازداشت شده است.

Comments are closed.