گزارشگر ويژه حقوق بشر اعدام يك نوجوان در ايران را تكان دهنده خواند.

5

گزارشگر ويژه حقوق بشر اعدام يك نوجوان در ايران را تكان دهنده خواند.

روز جمعه 20 مرداد گزارشگر ویژه حقوق بشر، در مورد  اعدام علیرضا تاجیکی گفت : عمیقا از اجراي حکم اعدام اين نوجوان ،  با اینکه دو بار به تعویق افتاده بود، دچار تاسف شدم.

گزارشگر ویژه حقوق بشر ادامه داد: پروسه رسیدگی به این پرونده، «فاقد استانداردهای لازم بوده و بسیار ناراحتم که دادگاه برای بدست آوردن اظهارات از فشار و خشونت استفاده کرده، بر اساس گزارشات اعترافات آقای تاجیکی با استفاده از خشونت فیزیکی شامل مشت و لگد، شلاق و آویزان کردن از دست‌ها و پاها بدست آمده است. هیچگونه تحقیقی در مورد این گزارشات از شکنجه انجام نشده است».

وی تاکید کرد : آقای تاجیکی همچنین از حق طبیعی‌اش مبنی بر داشتن وکیل در طول پروسه رسیدگی به پرونده محروم و به مدت پانزده روز بدون دسترسی به خانواده اش در سلول انفرادی بوده است.

«چنین پروسه ای برای یک بزرگسال غیرقابل پذیرش است، اما برای یک کودک مظنون که حقوق طبیعی اش اینگونه نادیده گرفته شده و علی رغم تمامی تلاش ها و مداخله ها اعدام میشود حقیقتا تکان دهنده است».

Comments are closed.