تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بند انفرادی زندان رجایی شهر.

22

تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بند انفرادی زندان رجایی شهر.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرکرج، سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را میگذرانند.

این زندانیان از تاریخ  یکشنبه 8 مرداد، در اعتصاب  غذا بسر می برند.

این زندانیان حین ا نتقال از سالن 12 به سالن 10  به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بنا به گزارشهایی،  بین 6 الی 14 نفر از این زندانیان به انفرادی منتقل شدند.

اسامی 9 تن از این زندانیان عبارت است از : سعید ماسوری، جعفر اقدامی، ابوالقاسم فولادوند، رضا اکبری منفرد، حسن صادقی، خرم دشتی، امیر قاضیانی، خالد حردانی، زانیار مرادی، و لقمان مرادی.

زندانیان ذکرشده هم اکنون در انفرادی، سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را میگذرانند و به همراه آنها تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله آقایان محمد بنا زاده امیر خیزی، پیروز منصوری نیز، در سالن 10 زندان در اعتصاب غذا بسر می برند.

علی رغم پیگیریهای مکرر خانواده های این زندانیان سیاسی، رژیم ایران اجازه ملاقات به آنها  نمی دهد، و حدود دو هفته است که این خانواده ها در بی خبری از فرزندانشان بسر می برند و به محض مراجعه به زندان، با واکنشهای وحشیانه و غیر انسانی مسئولین زندان مواجه می شوند.

Comments are closed.