شلاق زدن به یک جوان در ملا عام

12

شلاق زدن به یک جوان در ملا عام

روز دوشنبه 16مرداد ماه ،یک جوان را به اتهام خوردن مشروبات الکلی ، در تربت حیدریه شلاق زدند.

این حکم ضد بشری، جلوی چشمان مردم انجام گرفت.

فیلمی که مشاهده می کنید در فضای مجازی از این صحنه نفرت انگیز گرفته شده است.

Comments are closed.