اعدام يك زنداني و صدور حكم شلاق و زندان براي همسر وي

2

روزدوشنبه 16 مرداد یک زندانی در زندان مرکزی زنجان اعدام شد .

به نقل از خبرگزاري مهر، حسن مظفری دادستان عمومی زنجان، ازاجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به قتل، در زندان مرکزی زنجان خبر داد. این حکم  صبح روز دوشنبه  درمحوطه زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد.

نام این زندانی «م.م» بود.

همچنين مظفری در رابطه با  مجازات همسر اين زنداني نيز گفت: برابر آخرین حکم صادر شده از دیوان عالی کشور محکوم علیه (آ.م همسر اين زنداني)  به ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم شده است که پرونده در شعبه اجرای احکام دادسرا در حال اجرا می باشد.

.

Comments are closed.