انتقال يك زنداني براي اعدام و صدور حكم اعدام براي سه زنداني دیگر.

6

طي روزهاي اخير يك زنداني در اصفهان براي اجراي حكم اعدام به انفرادي منتقل شده است. همچنين  در شهرهای سلماس ،ایرانشهرو تهران ،براي سه زنداني حكم اعدام صادر شده است.

صبح روز شنبه 14مرداد یک زندانی به نام ” نادر فرخ نژاد” که متهم به مواد مخدر مي باشد، در زندان مرکزی اصفهان جهت اجرای حکم اعدام، به انفرادی منتقل شد.

روز شنبه 14مرداد، یک زندانی دیگر که متهم به قتل می باشد به اعدام محکوم شده است .

این زندانی اهل سلماس می باشد .

به نقل از علی حسن زاده  قاضی پرونده درسلماس  ؛ براي این زنداني متهم به قتل ، حکم  5بار  اعدام در ملاء عام ،۱۴۸ ضربه شلاق  و ۱۴ سال زندان صادر کرده است .

لازم به ذكر است كه در يك صدور حكم ديگر در همين روز در ايرانشهر ، به  گفته ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، حکم اعدام برای یک زندانی در دادگاه کیفری این شهرستان صادر،و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

این پرونده در راستای ماده ۳۵۶ قانون مجازات ، توسط رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به دفتر معاونت اول قوه قضائیه ارسال شده بود که در این راستا موافقت وی به منظور رسیدگی و صدور کیفرخواست اعلام شده است.

در تهران نيز یک زندانی دیگر که متهم به قتل می باشد ، توسط دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده است .

این زندانی فرهاد، 26 ساله می باشد و در زندان به علت فشارهاي وارده بر او،  دو بار دست به خودکشی زده است.

Comments are closed.