اجرای حکم اعدام یک زندانی در زنجان

3

روزدوشنبه 16 مرداد یک زندانی در زندان مرکزی زنجان اعدام شد .

حسن مظفری دادستان عمومی زنجان، ازاجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به قتل، در زندان مرکزی زنجان خبر داد.

این حکم  صبح روز دوشنبه 16مرداد درمحوطه زندان مرکزی زنجان به مرحله اجرا درآمد.

نام این زندانی «م.م» می باشد.

Comments are closed.