انتقال سه زندانی برای اعدام پس از 21سال

17

جمعه 13مرداد، سه زندانی جهت اجرای حکم، در زندان مرکزی قم به قرنطینه منتقل شدند .

اسامی این زندانیان عبارت است از : محمود عرب خراسانی ، مهدی کاسب ،محمد تقی دهپرور، که همگی از اهالی شهر قم می باشند.

به گفته یکی از نزدیکان متهمین، دو تن از این زندانیان، 21 سال پیش از حکم اعدام تبرئه شدند و محكوم به سه سال زندان و شلاق گرديده  و سپس آزاد شده بودند.  اما مجددا با باز شدن پرونده، دستگیر و تاکنون در زندان محبوس هستند .

حکم اعدام با علم قاضی صادر شده وبه خانواده آنها گفته شده، فردا یا پس فردا این حکم اجرا می شود .

یک منبع نزدیک به زندانیان گفته است :فرزند محمود خراسانی پس از شنیدن خبر انتقال پدرش برای اعدام، دست به خودکشی ناموفق زده که با تلاش خانواده نجات پیدا کرده است .

Comments are closed.