ضرب و شتم زندانی بیمار توسط مامورین زندان

1

ضرب و شتم زندانی بیمار توسط مامورین زندان

مامورین زندان در زندان اردبیل، زندانی بیماری که فاقد تعادل روحی می باشد را با ضرب و شتم برای تنبیه به قرنطینه منتقل کردند.

روز چهارشنبه 4 مرداد ۹۶، یکی از ماموران زندان مرکزی اردبیل بنام سهرابی یکی از زندانیان محکوم به اعدام را که بیماری روحی روانی دارد مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داد.

مسئولین زندان، این زندانی 26 ساله  بنام سجاد طائفی را پس از ضرب و شتم به قرنطینه زندان منتقل کردند. این زندانی حدود سه سال است که در زندان محبوس است و از داروهای مختلف ضعف اعصاب استفاده میکند و بگفته هم بندی هایش مشکل جدی روحی روانی دارد،‌ اما مسولان زندان هیچ توجهی به وضعیت بیماری وی نکرده و مستمرا او را مورد اذیت و آزار قرار میدهند.

قابل ذکر است که ضرب و شتم زندانیان محکوم به اعدام و انتقالشان به قرنطینه بخاطر ایجاد رعب و وحشت و به سکوت کشاندن سایر زندانیان از طرف دست اندرکاران زندان صورت میگیرد.

Comments are closed.