اعتراف و مصاحبه دروغین بوسیله شکنجه و تهدید توسط سپاه

6

اعتراف و مصاحبه دروغین بوسیله شکنجه و تهدید توسط سپاه

ابوبکر رستمی دانشجوی زندانی زندان زاهدان توسط شکنجه و تهدیدهای مختلف سپاه وادار به اعتراف و مصاحبه دروغین شد.

نزدیک به دو سال است که ابوبکر رستمی، به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان محبوس است. وی که پس از دستگیری با شکنجه های طاقت فرسا و تهدیدهای فراوان مجبور به مصاحبه شده در نامه ای از درون زندان این ماجرا را چنین شرح می دهد:

اینجانب ابوبکر رستمی فرزند محمد علی ساکن کرمانشاه، دانشجوی رشته فوریت های پزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی زابل مشغول به تحصیل بودم، ۲۳ سال سن دارم و مجرد هستم. در حال ادامه تحصیل بودم که در اواخر دوره دانشجویی اراده کردم به یکی از کشورهای خارجی برای تحصیل از راه پاکستان بروم.

زمانیکه وارد خاک پاکستان شدم توسط ۲ نفر مسافرکش و راه بلد به نامهای دمزو چاکری و سجاد بلوچ از …و از آنجا به کراچی …توسط حزب آزادیخواه بلوچستان به نام دی جی ال  جستجو و بازرسی دستگیر شدم.

یادآور شوم حزب دی جی ال با سپاه قدس ایران معامله مخفیانه دارد و به نوعی با سپاه همدست است و در عوض پول و مهمات می گیرد.

پس از دستگیری توسط دی جی ال تحت شکنجه شدید قرار گرفته و هر ۳ نفر ما را به سپاه  ایران تحویل دادند و به مدت ۳ روز در تک سلولهای اطلاعات سپاه تحت شکنجه های طاقت فرسای روحی و تهدیدات متعدد و حتی تهدید به آزار جنسی مجبور به اقرارهای واهی و ساختگی کردند و به ما هر ۳ نفر اتهام عضویت در گروههای تروریستی، محاربه و اقدام علیه امنیت کشور، و وارد کردن مواد مخدر و منفجره که هیچ یک از اتهامات وارده با دلیل و مدرک ثابت نیستند زدند.

ما را از اطلاعات سپاه به ممنوع ملاقات آوردند و به مدت ۲۰ روز در ممنوع ملاقات بسر بردم . که توسط مامورین وزارت به وزارت اطلاعات اعزام شدم و ۴۲ روز در وزارت اطلاعات تحت بدترین شرایط جسمی و روحی و شکنجه قرار گرفتم و مجبور به اقرار اتهامات وارده و فیلم برداری از اقرارهای واهی کردند که مجبور به اقرار و ضبط شدن آنها در دوربین فیلم برداری شدم. بعد از ۴۲ روز تا به الان در زندان مرکزی زاهدان در بلاتکلیفی به همراه با ۲ نفر هم متهم خود بسر می برم که حدود ۱ سال و ۱۰ ماه می گذرد.

Comments are closed.