شکنجه کردن یک زندانی به دلیل کتک کاری با یک شکنجه گر

شکنجه کردن یک زندانی به دلیل کتک کاری با یک شکنجه گر

شکنجه کردن یک زندانی به دلیل کتک کاری با یک شکنجه گر

زندانیان بند ۷ زندان مرکزی زاهدان که توسط یک شکنجه گر خشن وقصی القلب مورد ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار قرار گرفته بودند به دفاع از خویش برخواستند و این افسر نگهبان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

روز یکشنبه 1 مرداد، افسر نگهبان به نام «کوچکی» تحت عنوان بازرسی وارد بند ۷ زندان مرکزی زاهدان شد و اقدام به ضرب و شتم، فحاشی و اذیت و آزار زندانیان نمود. تعدادی از زندانیان نسبت به رفتارهای این فرد اعتراض نمودند ولی با برخوردهای وحشیانه این پاسدار مواجه شدند و در نتیجه تبدیل به یک درگیری بین زندانیان و افسر نگهبان گردید. زندانیان که از رفتارهای او به شدت مورد آزار واقع شده بودند او را برای مدتی زیر ضرب خود قرار دادند و در نهایت وی مجبور به فرار از این بند شد.

متعاقبا این شکنجه گر همراه با تعدادی از ماموران زندان وارد بند ۷ شد و خواهان مصالحه با زندانیان بود، به شرط اینکه ۳ زندانی به نام های نعمت الله یادگاری ، مهدی و شهرکی به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شوند . این ۳ زندانی با این تصمیم موافقت نمودند و از بند ۷ به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شدند. ۲ زندانی به نام های مهدی و شهرکی به سلول انفرادی منتقل شدند اما نعمت الله یادگاری به محل افسر نگهبانی زندان برده شد و در آنجا ابتدا وی را عریان نمودند و پس از بستن دستها و پاهای وی، با کابل و باطوم توسط پاسدار کوچکی برای مدتی طولانی مورد شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی قرار گرفت. این شکنجه ها آنقدر ادامه یافت تا این زندانی بیهوش گردید و با تنی خون آلود و کبود به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password