ممانعت از مرخصی درمانی و اعزام احمد کعبی برای عمل جراحی در زندان کرمان

11

ممانعت از مرخصی درمانی و اعزام احمد کعبی برای عمل جراحی در زندان کرمان

احمد کعبی، زندانی سیاسی شوشتری، در زندان کرمان در تبعید به سر می برد.

این زندانی سیاسی هم اکنون با وضعیت نامناسب و وخیم جسمی در زندان کرمان محبوس است و مسئولین زندان به وی اجازه اعزام به بیمارستان را نمی دهند.

وی در دوران بازداشت خود با شکنجه های شدید جسمی و روحی روبرو بوده است. این شکنجه ها به حدی شدید بود که وی پس از پایان بازجوییها مدتی در وضعیت بد روحی که داشت، تعادلش به هم خورده بود. وی همچنین به دلیل شکنجه هایی که شده است دچار ساییدگی شدید مهره های کمر، دررفتگی یکی از مهره ها و دردهای شدید کمر است. وضعیت بد و بیماری ستون فقرات وی در عکسهای گرفته شده مشخص است.

این در صورتی است که وی قادر به ایستادن حتی به میزان ده دقیقه نیست. احمد کعبی حتی برای دادن آمار نیز نمی تواند از سلول خود بیرون بیاید. در این وضعیت خوابیدن بر روی کمر نیز برای وی بسیار مشکل و همراه با درد شدید است.

پس از اعتراضهای فراوان و پیگیریهای پی در پی خانواده؛ مدتی پیش مسئولین زندان اردبیل وی را به بیمارستان اعزام کردند. اما فقط از کمر وی عکسبرداری شد. حتی پرونده پزشکی وی نیز به خودش و خانواده تحویل داده نشده است تا خانواده بتوانند ریل بیماری وی را پیگیری کنند.

بر اساس گفته پزشک احمد کعبی نیاز به عمل جراحی دارد. اما مسئولین زندان کرمان، انجام عمل جراحی را منوط به اجازه و درخواست مسئولین قضایی شهرستان شوشتر کرده اند. مسئولین قضایی شوشتر نیز به مراجعات نزدیکان و خانواده زندانی پاسخ نداده و اجازه مرخصی درمان و حتی اعزام به بیمارستان جهت عمل جراحی را نمی دهند.

احمد کعبی احمد کعبی فرزند رحیم، متولد سال ۱۳۶۹ اهل و ساکن شهرستان شوش، در زمستان ۱۳۹۱ همراه با برادر خود ماهر دستگیر شد. وی پس از شکنجه های فراوان در وزارت اطلاعات این شهرستان به زندان منتقل شد. بر اثر شدت بازجوییها با مشکلات روحی و عدم تعادل روانی روبرو بود که پس از یک سال نسبتا بهبود پیدا کرد.

احمد کعبی به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروههای برانداز در خوزستان به ۱۵ سال زندان و تبعید به کرمان محکوم شد.

برادر احمد، ماهر کعبی نیز به ده سال زندان و تبعید به اردبیل محکوم شده و هم اکنون در زندان اردبیل محبوس است.

Comments are closed.