وضعیت نامناسب بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان

27

وضعیت نامناسب بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان

طی گزارشات رسیده وضعیت بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان از لحاظ بهداشتی، «بد» گزارش شده است.

بنابرگفته زندانیان بند ۲ زندان مرکزی زاهدان به خانواده هایشان وضعیت بند «بد و نامناسب» می باشد.

این بند که نوجوانان در آن نگهداری می شوند «دارای ۹ سرویس بهداشتی است که دستکم ۵ سرویس آن خراب است، آب سردکن این بند نیز نزدیک به دو ماه است که خراب می باشد و نماز خانه آن نیز دو کولر دارد که هر دو کولر آن خراب هستند و کل بند ۲ با ۲۲۰ زندانی تنها ۳ کولر دارد که هر ۳ کولر هم خراب هستند.»

در ادامه گزارش آمده است که از ۸ کابین تلفن ۲ کابین خراب و قابل استفاده نیستند.

به گفته خانواده زندانیان با وجود پیگیری های فرزندانشان برای رفع کاستی ها و مشکلات این بند مسئولین به زندانیان گفته اند که: «خودتان برای تعمیرات پول جمع آوری کنید و هم برای تعمیر کارگری کنید.»

Comments are closed.