اعتصاب غذای یک زندانی محکوم به اعدام

29

اعتصاب غذای یک زندانی محکوم به اعدام

یک زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی ۳۳ ساله که محسن رضایی نام دارد، از تاریخ ۲۶ تیرماه دست به اعتصاب غذا زد.

محسن رضایی محکوم به اعدام بوده و از سال ۸۹ در زندان است. علت اعتصاب غذای وی عدم رسیدگی مجدد به پرونده اش در شعبه موازی است. این زندانی که مدعی است شکنجه های زیادی از جمله کشیدن ناخن پا و شکستن دنده هایش را تحمل کرده حکم صادره برای این پرونده را مستدل نمی داند.

وی می گوید:

۸سال است که بیگناه در زندانم، یکسال در انفرادی نگهداری شدم تا از دنیای بیرون بیخبر باشم و شواهد کذب و دروغینی را هم در کنار هم چیدند و من را گناهکار جلوه دادند و شهادتهایی در پرونده گنجانده شد که اصلا شاهدی برایش وجود ندارد ولی به اسم شاهدین خیالی مدرک سازی کردند ودر نهایت حکم قصاص دادند. ۸سال است که میخوام شاهدین را ببینم (اخه کجای قانون هست که شاهد بدونه حضور فیزیکی در دادگاه شهادتش مورد قبول گردد) شاید چنین شاهدینی اصلا وجود نداشته باشند و ساختگی باشد  چون اصلا حضور ندارند.

بر اساس گفته این زندانی وی برای اخذ اقرارهای اجباری در دوره بازداشت توسط نیروی انتظامی شکنجه شده است، وی در توصیف شکنجه هایش می گوید:

در یکسالی که در اگاهی بودم بسیار شکنجه شدم، کشیدن ناخن شست پایم که عفونت شدید کرد چون در انفرادی بودم و یکی از  دنده هام  زیر شکنجه شکست که مدت زیادی تنفس برایم بسیار مشکل بود و بسیار سختی کشیدم بخیه هایی در دهانم بابت جراحی لثه که چندروز قبل از این اتفاقات انجام شده بود و بخیه ها مانده بود بدون رسیدگی به بخیه ها یکسال ماند و صورتم بسیار ورم کرده بود واصلا هرچه میگفتم که این بخیه ها باید کشیده شود اصلا ترتیب اثر ندادند که خودم با قاشق پلاستیکی بعد از یکسال به زحمت کشیدمشان که عفونت شدیدی کرده بود.

بعد از دادگاه اولم سکته کردم و یکسال بعد دومین سکته را کردم که سه ماه نابینا بودم وحرکت نداشتم و بعد مشکلات کبد بهم روی آورد و بعد معده و روده و در تاریخ 29 تیر نیزسکته سوم که سبب شد الان وضعیت خوبی نداشته باشم.

محسن رضایی با ادعای اعمال نفوذ در پرونده، شکنجه های اعمال شده و ضایع شدن حقوقش از ۲۶ تیرماه علیرغم وضعیت سلامتی بسیار نامناسب دست به اعتصاب غذا زده است و برای رسیدگی به پرونده اش در شعبه ای دیگر که بیم تبانی و نفوذ نباشد پافشاری می کند.

Comments are closed.