اعدام دست کم شش زندانی طی روزهای اخیر در زاهدان و زابل و خرم آباد

5

اعدام دست کم شش زندانی طی روزهای اخیر در زاهدان و زابل و خرم آباد

روز شنبه 31 تیر، یک زندانی در زندان زابل و دو زندانی دیگر در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شدند، همچنین طی روزهای اخیر دستکم سه زندانی نیز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

هویت زندانی که در زندان زابل اعدام شد، “سلمان میرشاهی” متاهل و دارای دو فرزند شناسایی شده است، وی از اهالی استان گلستان بود.

هویت زندانیانی که در زندان زاهدان اعدام شدند، خیر محمد سادات ۴۶ ساله و بشیر رسولی ۳۷ ساله، شناسایی شده است. این دو زندانی تبعه افغانستان که بیش از ۸ سال است در زندان مرکزی زاهدان به سر می برند به اتهام “حمل مواد مخدر” اعدام شدند. همچنین روز چهارشنبه ۲۸ تیر، محمود دامنی به اتهام قتل اعدام شده بود.

همچنین هویت دو زندانی که در زندان بارسیلون خرم آباد اعدام شده اند، ایرج قبادی اهل کوهدشت و کاووس ملکی اهل الیگودرز شناسایی شده است.

Comments are closed.