به رنجیر کشیدن یک زندانی برای ساعتها به میله پرچم زندان توسط مسئولین زندان

23

به رنجیر کشیدن یک زندانی برای ساعتها به میله پرچم زندان توسط مسئولین زندان

روز دوشنبه ۲۶ تیر، یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل به هدف تنبیه توسط مسئولین زندان به مدت چندین ساعت متوالی به میله های زندان در هوای گرم و شرایط نامناسب فیزیکی زنجیر شد. پیش از این نیز مسئولان این زندان همین روش را در مورد زندانیان دیگری مورد استفاده قرار داده بودند.

این زندانی که افشین زینالی نام دارد درساعت یک بامداد روز سه شنبه پس از ساعتها به بند بازگردانده شد.افشین زینالی (متولد ۱۳۶۸) با اتهام سرقت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، بازداشت شده است. وی قبل از این هم به صورت تنبیهی به میله های زندان زنجیر شده بود. این اقدام غیرانسانی مسئولان زندان مرکزی اردبیل پیش از این نیز تکرار شده است. عباس علیپور و محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ نیز چندی پیش با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده بودند.

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی تاکید کرده بود که به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده بود.

Comments are closed.