اعتصاب غذای یک زندانی با لبان دوخته در زندان بروجرد

17

اعتصاب غذای یک زندانی با لبان دوخته در زندان بروجرد

یک زندانی که مدت حبس خود را در زندان بروجرد میگذراند، در اعتراض به میزان وثیقه تعیین شده از طرف دادگاه، از ۵ روز قبل دست به اعتصاب غذا زده بود. وی که برای اعتراض لبهای خود را نیز دوخته است به دستور دادستانی، به سلول انفرادی منتقل شد.

هویت این زندانی عادی «مهدی کشاورز» شناسایی شده است.

مقامات قضایی بروجرد، مبلغ صد میلیون تومان قرار وثیقه، برای مهدی کشاورز صادر کرده بودند که به دلیل عدم توانایی تودیع این میزان وثیقه، وی با دوختن لبان خود دست به اعتصاب غذا زد.

در پی بازدید روز دوشنبه دادستان بروجرد از زندان این شهر، این مقام قضایی به آقای کشاورز گفته است که دهانت را باز کن و وقتی که با امتناع این زندانی روبرو شد به او گفته است که « اگر بمیری هم برای ما مهم نیست» و پس از آن دستور انتقال این زندانی را به سلول انفرادی صادر کرده است.

به گفته منابع مطلع، اخیرا در پی برخورد مشابه این مقام مسئول با یک زندانی دیگر، منجر به خودکشی زندانی مذکور شده بود.

Comments are closed.