لغو اعزام بانوان شمشیرباز به مسابقات جهانی

3

لغو اعزام بانوان شمشیرباز به مسابقات جهانی

نایب رییس شمشیربازی بانوان درباره حضور بانوان شمشیرباز در مسابقات جهانی آلمان، بیان کرد: بر اساس تصمیمات کمیته‌ فنی، بانوان به مسابقات جهانی اعزام نخواهند شد.

به گزارش ایسنا، شهناز کرود، درباره حضور بانوان شمشیرباز در رقابت‌های جهانی آلمان، اظهار کرد: بر اساس تصمیم جلسه کمیته‌ فنی فدراسیون، مربیان و مسئولان تصمیم گرفتند تیم بانوان  به مسابقات جهانی آلمان اعزام نشود.

همچنین ایسنا در ادامه می نویسد: قبل از این قرار بود تیم شمشیربازی بانوان در دو اسلحه اپه و سابر در مسابقات جهانی آلمان حضور داشته باشد، اما با تصمیم کمیته‌ فنی این اعزام نیز لغو شد.

Comments are closed.