اعتصاب غذا براي اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای نوکیشان مسیحی

8

اعتصاب غذا براي اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای نوکیشان مسیحی

ابراهیم فیروزی، زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی اعلام کرد، از تاریخ ۲۶ تیر اقدام به اعتصاب غذا خواهد کرد.

اعتصاب غذای وی، در اعتراض به بدرفتاری مسئولین قضایی با نوکیشان مسیحی و مخالفت با در اختیار داشتن کتابهای مذهبی خود و صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه نوکیشان مسیحی می باشد.

گفتنی است که در هفته های اخیر چند تن از کشیشان و نوکیشان مسیحی با حبسهای سنگین محکوم شده اند. یکی از این زندانیان عقیدتی، آقای امین افشار نادری در زندان اوین در اعتصاب غذاست و با بی تفاوتی مسئولین مواجه است.

متن نامه به قرار زیر می باشد:

با توجه به بدرفتاری مسئولین قضایی با نوکیشان مسیحی و مخالفت با در اختیار داشتن کتابهای مذهبی خود و صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه نوکیشان مسیحی به گونه ای که در ماههای اخیر سیستم قضایی ایران ده ها نفر از آنها را بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده است، لذا اینجانب از تاریخ 26 تیرماه 1396 به مدت 10 روز در حمایت از خواسته های به حق آن عزیزان اعتصاب غذای خود را اعلام میدارم و در نامه مورخه 25 تیرماه 1396 به دادستان تهران در رابطه با این محدودیت ها اعلام کرده ام: حکومت ایران، مسیحی بودن یا نبودن افراد را تعیین یا تأیید نمیکند و این موضوع صرفا در اختیار و صلاحیت کلیسا می باشد.

ابراهیم فیروزی زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)

Comments are closed.