خودزنی یکی از سه زندانی منتقل شده برای اعدام در زندان اصفهان

3

خودزنی یکی از سه زندانی منتقل شده برای اعدام در زندان اصفهان
صبح روز۲۴ تیر، سه زندانی در زندان اصفهان جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
دو تن از این زندانیان از متهمین مواد مخدر بوده و زندانی دیگر متهم به سرقت مسلحانه است.
اسامی دو تن از آنها سعید برقمی و مرتضی دیارگر می باشد که هر دو از متهمین مواد مخدر هستند. مرتضی دیارگر متولد ۱۳۶۶ در زاهدان از هموطنان بلوچ است که در اصفهان زندگی می کرده است.
یکی از این سه زندانی در سلول انفرادی اقدام به خودزنی کرده که هم اکنون به بهداری منتقل شده که پس از زدن بخیه برای انتقال به محل اجرا آماده شود.
از اسامی و مشخصات زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.

Comments are closed.