واقعيت ايران

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه، همدان و نور

1

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه و همدان

صبح روز چهارشنبه 21 تیر، سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه، زندان همدان و زندان نور اعدام شدند.

در هفته های اخیر موج کم سابقه ای از اعدام، زندانهای سراسر کشور را در بر گرفته است.

هویت زندانی که در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد، “برزو شیخی” فرزند لطف علی، با تحصیلات فوق لیسانس آمار و ریاضی، از بند روان درمانی دو زندان مرکزی ارومیه، شناسایی شده است.

این زندانی به اتهام “قتل” به قصاص محکوم شده است. آقای شیخی روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.

گفته میشود آقای شیخی پیش از زندان استاد دانشگاه ارومیه بوده و در مدت دوران حبس در واحد فرهنگی “قسمت کتابخانه” زندان مرکزی ارومیه فعالیت داشته.

همچنین طی همین روز یک زندانی در زندان همدان نیز اعدام شد. این زندانی از روز ۱۸ تیر به سلول انفرادی این زندان منتقل شده بود.

هویت زندانی اعدام شده در زندان همدان “صمد عبدلی” شناسایی شده و وی متاهل بوده است.

گفتنی است که روز ۱۸ تیر، “صمد عبدلی” و “مسعود جودکی” در زندان همدان جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. مسعود جودکی بنا به دلایل نامعلومی اجرای حکم اش به تعویق افتاده است.

لازم به یادآوری است که دست کم ۱۱ زندانی نیز در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده اند.

زندانی دیگری که در شهر نور اعدام شده است مجتبی ۲۷ ساله می باشد.

Comments are closed.