اعدام ۷ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

5

اعدام ۷ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

صبح چهارشنبه ۲۱ تیر ماه حکم اعدام هفت زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

این زندانیان عمدتا با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه از بندهای مختلف این زندان به سلول انفرادی منتقل شدند.

هویت اعدام شدگان «مهرداد صاعبی افشار، محمد شیرزاد، حمید اسلامی، مهدی احمدی، نادر کمانی، ولی خزایی و محمد همه وند، شناسایی شده است.

این زندانیان در یک گروه سیزده نفری به سلول انفرادی منتقل شده بودند و هفت نفر دیگر با اخذ مهلت از شاکیان پرونده به سلول‌های خود بازگشتند.

اعدام زندانیان فوق تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

Comments are closed.