صدور حکم ۵ بار اعدام براي يك زنداني و قطع دست ۵ زندانی دیگر

24

صدور حکم ۵ بار اعدام براي يك زنداني و قطع دست ۵ زندانی دیگر

طی روزهای اخیر ۵ جوان به قطع دست و یک زندانی دیگر به ۵ بار اعدام محکوم شده اند.

به گزارش سایت رکنا فردی به اتهام قتل به پنج نوبت اعدام در ملاء عام در جلوی منزل محل قتل محکوم شد.

همچنین دادستان تهران برای ۵ جوان، حکم قطع دست صادر کرده است. اتهام این ۵ جوان زندانی سرقت عنوان شده و این در حالی است که شاکیان این متهمان مخالف قطع دست آنها بوده و تنها خواسته آنها بازپس گیری اموالشان بوده است.

به گزارش همشهری سرقت‌های این متهمان، به تیرماه سال۹۵ برمی‌گردد. دادگاه آنها روز یکشنبه 18 تیر، برگزار شد. شاکیان گفتند راضی به قطع دست سارقان نیستند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموال‌شان و مجازات تعزیری سارقان است.

Comments are closed.