انتقال دو محکوم به اعدام به قرنطینه زندان زاهدان

12

انتقال دو محکوم به اعدام به قرنطینه زندان زاهدان

دو زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، سعید هوت و شریف ریگی دو زندانی محکوم به اعدام زندان مرکزی زاهدان، به ترتیب روزهای، ۱۷و ۱۸ تیر برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

این دو زندانی به اتهام قتل عمد بازداشت شده اند و احتمال می رود، حکم اعدام این زندانیان به مرحله اجرا درآید.

Comments are closed.