مشکلات بهداشتی و محرومیتهای زندانیان در بند زنان اوین و زندان رجایی شهر

35

مشکلات بهداشتی و محرومیتهای زندانیان در بند زنان اوین و زندان رجایی شهر

با توجه به گرمی هوا و تعداد بالای زندانیان در زندانها رسیدگی بسیار پایین و زندانیان از مشکلات و محرومیتهای زیادی رنج می برند.

در بند زنان زندان اوین موسوم به بند نسوان که بسیاری از زندانیان آن مادرانی رنج کشیده هستند، زندانیان سیاسی-امنیتی بدون امکان برقراری تماس تلفنی مناسب در شرایط نامناسب بهداشت محیطی که منجر به بیماری های پوستی و زنان شده است، نگهداری می شوند، ملاقات‌های آن‌ها محدود است و مشکلات محیطی بسیاری در این محل به چشم میخورد.

همچنین زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر به مدت یک ماه است که از حق هواخوری در این زندان محروم مانده‌اند.

از یک ماه پیش هواخوری بند زندانیان سیاسی بسته شده و مسئولین زندان رجایی شهر از اعلام زمان دقیق امکان استفاده از آن خودداری می‌کنند.

زندانیان سیاسی بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کرده‌اند اما مسئولین تاکنون توجهی نسبت به این مسئله نداشته‌اند. این زندانیان قرار گذاشته بودند، در اعتراض به این رویه از روز سه شنبه 20 تیر از گرفتن غذا و اعلام آمارهای صبحگاهی و شامگاهی امتناع کنند.

در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر دستکم ۶۰ زندانی با اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی نگهداری می‌شوند.

Comments are closed.