اعدام ۱۰ زندانی در زندان تایباد و انتقال ۱۳ زندانی به انفرادی جهت اعدام

16

اعدام ۱۰ زندانی در زندان تایباد و انتقال ۱۳ زندانی به انفرادی جهت اعدام

صبح روز یک‌شنبه ۱۸ تیر ماه دست‌کم ۱۰ زندانی در زندان تایباد اعدام شدند.

این ده زندانی که سه تبعه افغانستان در میان آنها بود، با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و در زندان تایباد اعدام شدند.

هویت چهار تن از اعدام شدگان «ناصر کریمی»، «محمود تیموری»، «ابوالفضل مخته باز» و «احمد شیخی» شناسایی شده که سه تن اول در یک پرونده به اعدام محکوم شده بودند و هر سه آنها کشاورز و جالیز دار بودند.

گفتنی است که صبح روز گذشته نیز ۱۳تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر را جهت اجرای حکم اعدام به سولهای انفرادی منتقل کرده بودند.

اعدام پرشمار زندانیان محکوم به اعدام که اتهاماتشان مربوط به مواد مخدر می شود در شرایطی صورت میگیرد که طی روزهای اخیر مجلس در حال بررسی قانون مبارزه با مواد مخدر و لغو مجازات اعدام برای بسیاری از خرده فروشان مواد مخدر می باشد .

اعدام زندانیان در تایباد تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

Comments are closed.