زندانی در قزلحصار از دسترسی کافی به آب محرومند

3

هزاران زندانی در قزلحصار از دسترسی کافی به آب محرومند

ده روز است که هزاران زندانی در زندان قزلحصار کرج با کمبود آب مواجه هستند.

از روز چهارشنبه 7 تیر تا کنون، این جیره بندی در بعضی از بندها به ۳ ساعت در شبانه روز محدود شده است در چنین شرایطی زندانیان علاوه بر مشکل تامین آب شرب از استفاده از سرویس های بهداشتی و استحمام محروم شده اند.همین مساله منجر به آلودگی محیط و افزایش بیماری های واگیردار بین زندانیان شده است.

این جیره بندی که در واحد ۱ این زندان با حدود ۶ هزار زندانی بصورت سختگیرانه تری اعمال شده است باعث شده دسترسی به آب به ۳ نوبت در روز و هر نوبت ۱ ساعت محدود شود.

به گفته یکی از منابع: “الان زندانیان حتی نمیتوانند وارد سرویسهای بهداشتی بشوند، همه جا را آلودگی برداشته.”

منبع مطلع دیگری از این وضعیت اضافه کرد: “این جیره بندی در حالی است که در موارد مشابه حداقل فروشگاههای زندان به فروش آب به زندانيان مبادرت می کردند اما در این دوره از جیره بندی که طولانی تر و سخت تر هم هست فروشگاههای واحد ۱ از حدود هفت روز قبل حتی آب هم نمی فروشند.”

گفته میشود گرمای هوا به همراه قطعی مداوم آب باعث شده تا زندانیان زیادی در این محل بیمار شوند، با اینحال رسیدگی یا تدابیر درمانی خاصی نیز از سمت بهداری زندان برای این وضعیت در نظر گرفته نشده است.

Comments are closed.