واقعيت ايران

اعدام حداقل یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز

1

اعدام حداقل یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز

صبح روز چهارشنبه 14تیر 96 حداقل یک زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردند.

این زندانی عباس نام داشت و از سال ۹۳در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار اعدام بود.

لازم به ذکر است که حکومت ایران، طی روزهای ۱۰ تا ۱۴تیر ۲۱ نفر را به چوبه‌های دار آویخته است.

دست‌کم هفت زندانی در روز ۱۴تیر به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج بدار آویخته شدند.

Comments are closed.