اجرای حکم شلاق یک زندانی ملایری در ملاء‌عام

12

اجرای حکم شلاق یک زندانی ملایری در ملاء‌عام

یک زندانی ملایری در خیابان ملایر در ملاءعام شلاق خورد.

دادستان شهرستان ملایر اعلام کرد که این زندانی، محکوم به ۲ سال حبس تعزیری، اجرای ۷۴ ضربه شلاق در ملاءعام و ۲ سال تبعید به یکی از شهرستان‌های شرقی کشور می باشد.

حکم شلاق از جمله مواردی که است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

این در حالی است که اخیرا اعدام دو زندانی در ملاءعام صورت گرفته و موج جدیدی از اعدام، بخصوص اعدام دسته جمعی در ایران به راه افتاده است.

Comments are closed.