قطع آب گرم زندانیان زندان مرکزی ارومیه

11

قطع آب گرم  زندانیان زندان مرکزی ارومیه

چندین بند از بندهای زندان ارومیه، از داشتن آب گرم محروم هستند.

یه هفته آب گرم در برخی از بندهای زندانی مرکزی ارومیه، قطع شده است. این در حالی است که زندانیان به دلیل عدم دسترسی به آب گرم با گذاشتن ظرف محتوی آب گرم در معرض نور مستقیم خورشید در محوطه یا محل های نورگیر در زندان، به گرم کردن آب مورد نیاز برای استحمام، مبادرت میکنند.

طبق گزارشهای رسیده، زندانیان محبوس در بند های ۱۲، روان درمانی ۱، روان درمانی ۲ و بند جوانان ، علیرغم سایر محرومیت و محدودیت ها، از 5 تیر ماه سال جاری از آب گرم بی بهره هستند. این بندها جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ زندانی را در خود جای داده اند.

با پیگیری مداوم زندانیان، ریاست زندان مرکزی ارومیه، گفته است: ” اکنون که فصل تابستان به سر می بریم، می توانید با استفاده از آب سرد، استحمام کنید”.

برخلاف ادعای ریاست زندان، حتی در فصل زمستان سال گذشته نیز، کلیه بندهای این زندان از برخورداری از آب گرم به مدت بیش از دو ماه محروم بودند و زندانیان مجبور بودند با “گرم کردن آب در قابلمه» استحمام کنند. سرمای شدید و فقدان آب گرم جهت شستشو و حمام، باعث گسترش بیماری‌های عفونی و رنج زندانیان در این زندان شده بود.

Comments are closed.