صدور حکم قطع دست برای یک جوان

2

صدور حکم قطع دست برای یک جوان

فردی که متهم است به خانه یک قاضی دستبرد زده است، به قطع دست محکوم شد.

۲ سال پیش مأموران پلیس فردي را دستگیر کردند كه متهم به سرقت از خانه يك قاضي بود.

پس از دستگيري وي و تشكيل پرونده، هیأت قضایی وارد شور شد و مردم جوان را به قطع دست محکوم کرد. پرونده همدست وی نیز در کرمانشاه در دست است.

حکم قطع دست از جمله مواردی که است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

Comments are closed.