تداوم اعتصاب غذای خالد و رسول حردانی

2

تداوم اعتصاب غذای خالد و رسول حردانی

پس از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی خالد و رسول حردانی در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر و وخامت حال این زندانیان، مسئولین بهداری از درمان زندانیان در حال اعتصاب غذا سر باز می زنند.

ساعت ۴ بامداد روز 12 تیر، وضعیت جسمی خالد حردانی وخيم و سپس به همراه همبندیانش به بهداری زندان که فاقد امکانات اولیه پزشکی است؛ انتقال داده شد. پزشک کشیک زندان از درمان این زندانی سیاسی امتناع کرد و گفت در صورت شکستن اعتصاب من او را درمان می کنم . خالد حردانی در نهایت با درد شدید دوباره به بند ارجاع شد.

ساعت ۹ صبح رسول حردانی نیز، با وضعیت وخیم جسمی توسط همبندیانش به بهداری زندان اعزام شد. ولی به او نیز گفته شد در صورت شكستن اعتصاب غذا درمان شما صورت می گیرد.

این در حالی است که وضعیت جسمی این زندانی سیاسی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا  که از سه روز پیش اعتصاب خشک کرده است، وخیم گزارش می شود و جان او در خطر جدی قرار دارد.

لازم به ذكر است رسول حردانی به بیماری ام اس مبتلاست و پرونده پزشکی وی در پزشک قانونی زندان است. اما ظاهرا به دستور دادستان تهران جلوی تمام خدمات پزشکی او و هم پرونده ای هایش گرفته شده است.

رسول حردانی طبق قانون پس از گذراندن ۱۵ سال زندان می بایست در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ آزاد می شد.

خالد حردانی نیز از تاریخ ۲۲ خرداد، به علت عدم آزادی رسول حردانی و دیگر اعضای پرونده و در اعتراض به تداوم شکنجه های روحی و روانی و فیزیکی در اعتصاب غذا بوده و گفته است تا آزادی این عزیزان از زندان غیرقانونی، همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

لازم به یادآوری است که خالد حردانی از درمان و مرخصی استعلاجی در این مدت ۵۰ روز گذشته محروم بوده است. وی در این رابطه گفته است: “یک جایی و یک مکانی باید به دیکتاتوری آخوندی نه گفت این رسالت تاریخی تمام زندانیان سیاسی در ۳۸ سال گذشته بوده و هزاران هزار زندانی برای نه به اعدام و نه به شکنجه و نه به زندان جان باخته اند و این نه بزرگ به ولایت فقیه دیکتاتور ایران است که مسئول رنج و اعدام و شکنجه تمام مخالفین در ۳۸ ساله گذشته بوده است.”

Comments are closed.