واقعيت ايران

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه و کرمان

2

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه و کرمان

صبح روز سه شنبه ۱۳ تیر، حکم اعدام دو زندانی، در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

اسامی این دو زندانی، «علیرضا کریمی» و «فیروز اسکندری» گزارش شده است.

«علیرضا کریمی» پنج سال پیش و «فیروز اسکندری»، دو سال پیش در شهر میاندوآب به اتهام قتل بازداشت و در دادگاه این شهر به اعدام محکوم شده بودند. هر دو زندانی در مدت حبس در بندهای یک و دو زندان ارومیه محبوس بودند.

همچنین روز دوشنبه ۱۲ تیر، یک زندانی در زندان مرکزی کرمان به طناب دار آویخته شد.

این متهم در زمان ارتکاب جرم ۲۰ سال داشته و پس از ۴ سال به دار آویخته شد.

اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

Comments are closed.