اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی اصفهان

12

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی اصفهان
روز دوشنبه 12 تیر، سه زندانی، در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند.
هویت این سه زندانی «امید محمدزاده»، «سیدرضا موسوی» و فردی با نام کوچک «سید رضا»، اعلام شده است.
یک منبع مطلع در این باره گفت: «هر سه این زندانیان بدون داشتن سابقه کیفری به اعدام محکوم شده بودند و “سید رضا” قاری قرآن و حافظ پنج جزء آن بود»
این زندانیان صبح روز شنبه ۱۰ تیر ماه، به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.
لازم به یادآوری است که حدود ۵۰۰۰ زندانی با اتهام مواد مخدر، در صف اعدام به سر می برند.

Comments are closed.