اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان

14

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان
روز دوشنبه 12 تیر، یک زندانی، در زندان مرکزی زاهدان، به دار آویخته شد.
هویت وی، حسین ریگی اعلام شده و در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان محبوس بود.
به گزارش سایت کمپین فعالین بلوچ، حسین ریگی به همراه سینا ناروئی روز شنبه ۱۰ تیر برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بودند، سینا ناروئی اما روز شنبه به بند بازگردانده شد و حسین ریگی اعدام شد.
حسین ریگی از ۷ سال پیش به اتهام قتل در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شد.

Comments are closed.