انتقال دو مرد و یک زن به سلول‌ انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

3

انتقال دو مرد و یک زن به سلول‌ انفرادی در زندان مرکزی رشت جهت اجرای حکم اعدام
روز پنج شنبه 8 تیر، سه زندانی، در زندان مرکزی رشت (لاکان)، جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
حکم اعدام این سه زندانی صبح روز شنبه اجرا خواهد شد.
یکی از مردان با نام فامیلی “تار” با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.
هویت و اتهامات دو زندانی دیگر تا کنون مشخص نشده است.
پس از پایان ماه رمضان این اولین گروه از زندانیان است که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می‌شوند.

Comments are closed.