ممانعت رئیس زندان اوین از اعزام علی شریعتی به بیمارستان

13

ممانعت رئیس زندان اوین از اعزام علی شریعتی به بیمارستان

رئیس زندان اوین از اعزام زندانی سیاسی، علی شریعتی، محبوس در بند هفت زندان اوین، به بیمارستان جلوگیری کرد.

چهارمحالی رئیس زندان اوین، با اعزام علی شریعتی به بیمارستان بدون دستبند و پابند مخالفت کرد. طی گزارشی اعلام شده که خصومت چهارمحالی با زندانیان سیاسی اثبات شده است و این را میتوان از برخوردهایی که با اسماعیل عبدی، مجید مقدم و علی شریعتی میکند، دریافت.

طبق تبصره یک ماده ۲۳۵ قانون زندان‌ها استفاده از دستبند برای اعزام و نقل و انتقال محکومان و متهمان مجاز نیست، همچنین مطابق ماده ۹ این قانون، پوشیدن لباس ویژه محکوم برای محکومان الزامی نیست اما از زمان حضور حاج مرادی، اجرای قانون به دست زندان سپرده شد که چهارمحالی رئیس زندان اوین با نقض آشکار قانون اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستان و دادگاه ممانعت می‌کند.

اتهام علی شریعتی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳، علیه اسیدپاشی مقابل مجلس شورای اسلامی است و به پنج سال حبس محکوم شد. درخواست تجدیدنظر به این حکم نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب رد و مجدداً حکم پنج سال حبس تأیید شد. آقای شریعتی در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در ۲۷ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵ به مرخصی آمد اما در روز ۱۰ آبان سال جاری (۱۳۹۵) دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

Comments are closed.