ضرب و شتم کارگران پروژه اتوبان یادگار امام

4

ضرب و شتم کارگران پروژه اتوبان موسوم به یادگار امام

ظهر روز دوشنبه 5 تیر، کارگران پروژه اتوبان موسوم به یادگار امام، اعلام کردند که توسط نیروهای شهربان مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.

کارگران دلیل ضرب و شتم را اعتراض به تخلیه نخاله توسط نیروهای شهرداری در وسط کارگاهشان اعلام کردند.

یکی از کارگران در رابطه با نحوه حمله نيروهاي پليس میگوید: “از چند ماه قبل با راه اندازی کارگاه ساخت دوربرگردان(رمپ) در محدوده فرحزاد در اتوبان یادگار امام مشغول کار هستیم. از چند روز قبل نیروهای شهرداری منطقه دو اقدام به تخلیه نخاله در اطراف کارگاه کردند که به این امر معترض شدیم اما انها به این اعتراضات توجهی نداشتند”.

یکی دیگر از کارگران که خودش در این درگیری مجروح شده است، ادامه میدهد: “با ورود یکباره نیروهای شهربان آنها بدون هیچ حرفی اقدام به حمله به سمت کارگران و مهندسان پروژه کردند وبا ایجاد درگیری چند نفر را از ناحیه صورت، دست و پا مجروح کرده و از محل متواری شدند”.

Comments are closed.